ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ ขวด

ขวด

A01

ขวดพลาสติกทรงดินสอ/สีขาว 220 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 6 cm.

ขวด

A02

ขวดพลาสติกทรงดินสอ/ใส 220 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 6 cm.

ขวด

A03

ขวดกลม/ใส 100 ml. สูง = 10 cm. / กว้าง = 4.5 cm. / เส้นรอบวง = 14 cm.

ขวด

A04

ขวดกลม/สีขาว 100 ml. สูง = 10 cm. / กว้าง = 4.5 cm. / เส้นรอบวง = 14 cm.

ขวด

A05

ขวดกลม/สีใส 200 ml. สูง = 12 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ขวด

A06

ขวดกลม/สีขาว 250 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ขวด

A07

ขวดกลม/ใส 250 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ขวด

A08

ขวดกลม/ใส 250 ml. สูง = 16 cm. / กว้าง = 5 cm. / เส้นรอบวง = 16 cm.

ขวด

A09

ขวดกลม/สีขาว 250 ml. สูง = 16 cm. / กว้าง = 5 cm. / เส้นรอบวง = 16 cm.

ขวด

A10

ขวดกลม/ใส 120 ml. สูง = 12.7 cm. / กว้าง = 4 cm. / เส้นรอบวง = 12.8 cm.

ขวด

A11

ขวดกลม/ใส 250 ml. สูง = 13.5 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ขวด

A12

ขวดกลม/สีขาว 250 ml. สูง = 13.5 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ขวด

A13

ขวดกลมคอสอบ/สีขาว 250 ml. สูง = 14.5 cm. / กว้าง = 15.8 cm. / เส้นรอบวง = 18.2 cm.

ขวด

A14

ขวดกลมคอสอบ/ใส 250 ml. สูง = 14.5 cm. / กว้าง = 15.8 cm. / เส้นรอบวง = 18.2 cm.

ขวด

A15

ขวดกลม/ใส 100 ml. สูง = 11.8 cm. / กว้าง = 3.9 cm. / เส้นรอบวง = 12.3 cm.

ขวด

A16

ขวดทรงสีเหลี่ยม/ใส 250 ml. สูง = 15.3 cm. / กว้าง = 4.8 cm. / เส้นรอบ = 18.3 cm.

ขวด

A17

ขวดทรงสีเหลี่ยม/สีชาใส 250 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 4.7 cm. / เส้นรอบ = 17.5 cm.

ขวด

A18

ขวดทรงสีเหลี่ยม/ใส 200 ml. สูง = 12.3 cm. / กว้าง = 4.7 cm. / เส้นรอบ = 17.2 cm.

ขวด

A19

ขวดทรงสีเหลี่ยม/สีชาใส 200 ml. สูง = 12.3 cm. / กว้าง = 4.7 cm. / เส้นรอบ = 17.2 cm.

ขวด

A20

ขวดทรงสีเหลี่ยม/สีขาว 120 ml. สูง = 10.8 cm. / กว้าง = 4.1 cm. / เส้นรอบ = 15 cm.

ขวด

A21

ขวดทรงสีเหลี่ยม/ใส 120 ml. สูง = 10.8 cm. / กว้าง = 4.1 cm. / เส้นรอบ = 15 cm.

ขวด

A22

ขวดทรงสีเหลี่ยม/สีชาใส 120 ml. สูง = 10.8 cm. / กว้าง = 4.1 cm. / เส้นรอบ = 15 cm.

ขวด

A23

ยังไม่มีเนื้อหา

ขวด

A24

ยังไม่มีเนื้อหา

ขวด

A24

ยังไม่มีเนื้อหา

ขวด

A25

ยังไม่มีเนื้อหา

ขวด

A26

ยังไม่มีเนื้อหา