แบรนด์สบู่ก้อนออร์แกนิคสำหรับโรงแรมหรือสปา

฿

รับทำแบรนด์สบู่ออร์แกนิคสำหรับโรงแรมหรือสปา ประกอบด้วย

 • ค่าสินค้า
 • บรรจุภัณฑ์
 • ชื่อผลิตภัณฑ์

  ภาษาไทย

  ภาษาอังกฤษ

  หมายเหตุ: ชื่อการค้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษต้องกำหนดให้คำอ่านตรงกัน (ทับศัพท์)

  ขนาด (G.)

  จำนวนการผลิต (ก้อน)

  จำนวนการผลิต (ก้อน)

  รูปทรงสบู่

  เลือกสูตร

  เลือกสารสกัดสำหรับพัฒนาสูตร จำนวน 1 สูตร

  • ฿
  • ฿
  • ฿
  • ฿

  น้ำมันหอมระเหย

  • ฿

  นํ้าหอม

  • ฿

  การออกแบบ

  • (max file size 64 MB)

  ตราปั้มสบู่

  • (max file size 64 MB)

  ฉลากสายคาดสบู่

  การจดทะเบียน

  หมายเหตุ: คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการขึ้นทะเบียน สูตรละ 1,000 บาท

  ราคารวมทั้งหมด

error: Content is protected !!