แบรนด์น้ำมันนวดล้างหน้า

฿

รับทำแบรนด์น้ำมันนวดล้างหน้า ประกอบด้วย

 • ค่าสินค้า
 • บรรจุภัณฑ์
 • ออกแบบโลโก้
 • ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์
 • ชื่อผลิตภัณฑ์

  ภาษาไทย

  ภาษาอังกฤษ

  หมายเหตุ: ชื่อการค้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษต้องกำหนดให้คำอ่านตรงกัน (ทับศัพท์)

  ขนาด (ML.)

  • ฿

  จำนวนการผลิต (ชิ้น)

  จำนวนการผลิต (ชิ้น)

  เลือกสารสกัดสำหรับพัฒนาสูตร จำนวน 1 สูตร

  • ฿
  • ฿
  • ฿

  น้ำมันหอมระเหย

  • ฿

  นํ้าหอม

  • ฿

  การออกแบบ

  • (max file size 64 MB)
  • (max file size 64 MB)

  การจดทะเบียน

  หมายเหตุ: คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับการขึ้นทะเบียน สูตรละ 1,000 บาท

  ราคารวมทั้งหมด

  • ฿
error: Content is protected !!