บริการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสําอาง
บริการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสําอาง

บริการวิเคราะห์สูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ตามความต้องการของท่าน ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม สามารถกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้
กรณีลูกค้ามีสูตรของตนเองหรือต้องการพัฒนาสูตร ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียด พร้อมทั้งลักษณะ หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ให้กับทางร้าน เงื่อนไขและระยะเวลาในการพัฒนาสูตร

4.2.1 สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม สามารถปรับเปลี่ยนจากสูตรมาตรฐานของร้าน เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น เปลี่ยนสารสกัดได้

4.2.2 กรณีพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ ในการคิดค้น จึงจะจัดส่งตัวอย่างให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถปรับแก้สูตรได้ทั้งหมด 3 ครั้ง (หากเกินครั้งที่ 3 ทางร้านจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม ครั้งละ 500 บาท) และให้ลูกค้ายืนยันสูตรที่ต้องการ